maandag 30 januari 2017

Californian secession? Great! But let's re-draw some borders first...

So. The California secession movement starts gathering petition signatures. I think this is an awesome idea. Not because I think it'll be good for California. No. California will turn into a socialist shithole, that can no longer feed on the rest of the union. But it will be GREAT for the USA. Without California's electoral votes, there will never be another Democratic president.

Regardless of such considerations, I will simply state that I generally defend the right of secession simply because I support the principle of it. With that in mind, I must observe that when right-wing activists quite recently suggested that Texas should secede (during Obama's administration), they were called traitors and racists.

A typical case of the left-wing "it's okay when we do it!"-mentality, then. But never mind that. Let them go ahead. Let them secede. So much the better for the rest of the USA. But before we start cheering for the secession of California, I think it's wise to reconsider the whole idea of the so-called "left coast". After all, it's not like all of California is left-wing. No; it's the coastal strip and the southern portion of the state. The northeastern part is solidly Republican. The left-wing part is just far more densely populated, so they force the entire state to always go Democratic. Considered in that way... California should be split up before any vote regarding secession takes place.

In the same way, sparsely populated Nevada is almost always forced to go left-wing, just because densely populated Las Vegas always goes that way. And the northeastern states of Washington and Oregon are also pulled to the left by their coastal cities, while the rural hinterland always votes Republican.

I propose the following, for the consideration of my American friends: that the borders of these four states are radically re-drawn, to create a Democrat-dominated "California" and "Oregon", and a Republican-dominated "Nevada" and "Washington". The two left-wing states should then be given the option to secede (or to join Canada and Mexico, respectively).

Even if the Democratic states stay with the union, this will at least free the Republican parts of the current states from Democratic overlordship, turning four Democratic states into two Democratic and two Republican states.

The map would look a bit as pictured here, with the Democratic states in shades of pink, and the Republican states in shades of yellow. I have based the border on multiple electoral maps, after figuring out which regions generally vote Democratic, and which regions generally vote Republican. I admit it's just a crude concept formulation, but it gets the idea across.donderdag 12 januari 2017

De Batavieren Podcast: David Engels en de Spengleriaanse toekomst

De Batavieren Podcast, waaraan ik recentelijk deelnam, biedt wederom een bijzonder fascinerende uitzending. David Engels, een interessante denker, wordt hier door Zlata en Sander geïnterviewd inzake zijn Spengleriaanse kijk op de geschiedenis, het heden... en de toekomst.

Ikzelf ben óók een Spengler-adept, en ik kan de kijk van dr. Engels op diverse zaken absoluut waarderen. Ik denk tevens dat hij gelijk heeft over de algemene vorm der dingen... maar ik denk dat hij specifieke dingen anders waardeert dan ik dat zou doen. Om die reden adviseer ik iedereen die denkt een beetje mijn geestverwant te zijn aangaande cultuur, geschiedenis, politiek etc. absoluut om deze podcast te beluisteren. Maar ik adviseer iedereen eveneens om kritisch te luisteren.

Even wat meer inhoudelijk: dr. Engels ziet het door hem (correct) voorspelde einde van de huidige democratie in de nabije toekomst als toch wel spijtig. Hij verwacht meer authoritair bestuur in de toekomst, en daar is hij niet blij mee. Ikzelf denk dat hij te pessimistisch is, en dat de huidige democratie vervangen gaat worden door een meer traditionalistisch (doch niet minder vrij of welvarend) systeem. In veel aspecten denk ik dat een post-democratische orde méér vrijheid zal garanderen dan de huidige dictatuur van de massa. (Die in realiteit een dictatuur van de oligarchie is, die de massa bespeelt.)

Er is één punt waar ik het echt fundamenteel oneens ben met dr. Engels. De man brengt het allemaal met nuance, en dat waardeer ik, maar hij is uiteidelijk toch (impliciet) nogal denigrerend over de critici van massa-immigratie. Hij vergelijkt de huidige migratie-golf met demographische veranderingen in de latere dagen van de Romeinsche Republiek. Niet bepaald terecht: die immigranten behoorden tot andere Indo-Europeesche (ook wel: Arische) volkeren, en deelden dezelfde fundamentele oercultuur. Als je de massa-immigratie van islamieten wilt vergelijken met een situatie in die periode moet je wellicht eerder kijken naar de opkomst van het Christendom, die zich in de daaropvolgende eeuwen voltrok. Los van waarde-oordelen over verschillende geloven: ik zie nog weinig mensen die de Religio Romana aanhangen, en toch wel heel veel Christelijk erfgoed. De islam kan ons werelddeel net zo overweldigen en gaan overheersen als het Christendom dat heeft gedaan (en kan dat wellicht nog wel met méér daadkracht).

Zijn these dat islamitisch fundamentalisme niet geïmporteerd wordt maar hier is ontstaan (uit ons Westersche gebrek aan identiteit) is zeer laakbaar. Het is natuurlijk zo dat ons gebrek aan (respect voor) traditioneel Westersche waarden ons zwakker maakt... maar de islam is vanaf dag één gewelddadig en expansionistisch geweest. Ik krijg de indruk dat dr. Engels het inherente gevaar van een geweldsideologie zwaar onderschat. Wellicht gaat hij gewoon te ver in het Spengleriaans vergelijken van culturen, en concludeert hij daarom foutief dat culturen min of meer gelijk(waardig) zijn. Heel gevaarlijk!

Wel ben ik dit met hem eens: totdat we ons eigen identiteitsprobleem oplossen zijn we zwak en kunnen we dit probleem niet aanpakken.